Lawcal Talks
NGL Symbio

Rok 2021 venujeme pokroku – stali sme sa súčasťou medzinárodnej aliancie NGL Symbio

Uplynulý rok bol pre mnohé spoločnosti výzvou. My sme o to viac dbali na progres našej firmy a spolu s kolegami z Poľska, Čiech, Maďarska a Rumunska sme vytvorili alianciu nezávislých advokátskych kancelárií.

Dovolíme si tvrdiť, že naše know-how nepozná hranice. Od 1. januára 2021 sme oficiálne súčasťou NGL Symbio – medzinárodnej aliancie nezávislých právnických firiem v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnému projektu predchádzal náš niekoľkoročný prieskum, ako čo najlepšie zaktivizovať spoluprácu v CEE regióne.

Po mesiacoch intenzívnej práce s kolegami z Poľska, Maďarska, Čiech a Rumunska sme sa nakoniec úspešne dohodli na vytvorení aliancie nezávislých advokátskych kancelárií pod názvom NGL Symbio (NGL – New Generation Leaders),” približuje spoluprácu Roman Hamala, vizionár a zakladateľ advokátskej kancelárie HKV.

Spoločne s ostatnými členskými krajinami sme tak vytvorili nové možnosti pre klientov hľadajúcich dobre organizovanú a integrovanú sieť právnej pomoci odborníkov s dôslednou praxou a kvalitnou podporou všade, kde to potrebujú.

Cieľom NGL Symbio je „symbióza“ – otvorené, transparentné, príjemné prostredie cezhraničnej spolupráce a vzájomnej podpory k pokroku. Veríme, že vstup do tejto aliancie bude prínosný pre všetkých a že naši klienti ocenia benefity úrovne poskytovaných služieb na internacionálnej úrovni.