Dane

HKV rozšírila ponuku svojich služieb, aby svojim klientom poskytla vyšší kvalitatívny komfort a synergiu pri spracovaní poradenstva pod jednou strechou so zachovaním svojej butikovej kvality.

Dane

Dane

Či už ide o tradičné M&A (ako sú fúzie, akvizície, vytváranie spoločných podnikov alebo rozdelenie spoločností), obchodné transakcie (medzi spriaznenými alebo nespriaznenými stranami), nehnuteľnosti, štruktúrované financovanie, veríme, že každý prípad je vo svojej podstate jedinečný a vyžaduje si prístup šitý na mieru.

Vďaka našim rozšíreným odborným znalostiam aj v oblasti daňových sporov, transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania je náš tím pripravený pomôcť vám od jednoduchého daňového poradenstva (v oblasti nehnuteľností) až po komplexné úlohy (fúzie a akvizície, reštrukturalizácie skupín, plánovanie nástupníctva).

Dane
Spoznajte našich daňových špecialistov