Vyhlásenie o obsahu

Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o advokátskej kancelárii HKV Law Firm s.r.o., ktoré sú určené klientom, potenciálnym klientom a súkromným osobám, ktoré by mali záujem o zamestnanie v našej kancelárii. Účelom tejto webovej stránky nie je poskytovať právne poradenstvo a klienti sa na ňu nemajú spoliehať ako na zdroj právneho poradenstva. Prenos a prijímanie informácií prostredníctvom tejto stránky nemá predstavovať, ani nepredstavuje vznik právneho vzťahu právnik-klient medzi kanceláriou HKV Law Firm s.r.o. a akoukoľvek osobou alebo subjektom. So žiadosťou o právnu radu sa vždy obráťte na príslušného právneho zástupcu v príslušnej jurisdikcii.

Na tejto stránke môžu byť uvedené odkazy na iné webové stránky, ktorých obsah nemôže advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o. ovplyvniť, a preto nie je za ich obsah zodpovedná, nerobí žiadne vyhlásenia o týchto stránkach a nemôže sa zaručiť za ich postupy pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a nevyhnutne nepotvrdzuje, ani neschvaľuje informácie, materiály, produkty alebo služby, ktoré sú uvedené na týchto stránkach, alebo ktoré sú dostupné prostredníctvom týchto stránok. Použitie akýchkoľvek informácií uvedených na našej webovej stránke na posielanie nevyžiadaných hromadných e-mailov, ponúk alebo dotazov je prísne zakázané.

Neručíme za to, že fungovanie tejto stránky bude bezchybné, že obsah bude aktuálny, že nebude obsahovať vírusy alebo iné škodlivé prvky, ani to, že prípadné chyby budú odstránené. Advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o. nerobí žiadne vyhlásenia, či už výslovné alebo nepriame, pokiaľ ide o aktuálnosť, presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií uvedených na tejto webovej stránke.

Oznámenie o autorských právach

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Reprodukcia alebo ďalší prenos obsahu týchto stránok sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie HKV Law Firm s.r.o. zakázané. Všetky ostatné použitia a kopírovanie niektorých častí obsahu tejto webovej stránky či už priamo, alebo prostredníctvom hypertextového odkazu, sú zakázané bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie HKV Law Firm s.r.o.

Elektronická komunikácia

Akákoľvek komunikácia zaslaná advokátskou kanceláriou HKV Law Firm s.r.o. alebo v jej mene je dôverná a môže byť privilegovaná alebo inak chránená. Ak ste správu dostali omylom, prosím informujte nás a vymažte ju zo svojho systému. Nemali by ste ju kopírovať, ani nikomu zverejňovať jej obsah. Správy doručené advokátskej kancelárii HKV Law Firm s.r.o. alebo správy z nej odoslané môžu byť monitorované s cieľom zabezpečiť dodržiavanie interných politík a chrániť našu podnikateľskú činnosť. E-maily nie sú zabezpečené a nemôžeme zaručiť, že nebudú obsahovať chyby. Každý, kto s nami komunikuje e-mailom, preberá na seba tieto riziká.