Kariéra

V HKV hľadáme slovenských právnikov, ktorí preukazujú vysokú úroveň analytických schopností a záväzok k dokonalosti vo svojej profesii.

Vysoko cenený je proaktívny profil a tímová práca. Naše rozhodnutia o vašom prijatí sa netýkajú iba akademických a pracovných referencií. Hľadáme ľudí s pozitívnym prístupom, a to nie len po odbornej stránke, ale aj osobnostnej, ktorá kandidátom pomôže rozvíjať sa a plne prispievať k našej praxi.

V neposlednom rade hľadáme jednotlivcov, ktorí budú zdieľať úprimný rešpekt voči našej spoločnosti, partnerom a ostatným naším kolegom.

Pošlite nám svoj životopis, aby sme vás mohli kontaktovať, keď sa nám uvoľní pracovné miesto, ktoré korešponduje vášmu profilu.

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Poštová 3
811 06 Bratislava
Slovakia