Právne správy

Zobraziť len: Blog / Médiá / NGL Symbio / Právne správy
Právne správy

Reforma stavebnej legislatívy

Od 1. apríla 2024 nadobudla účinnosť reforma stavebnej legislatívy, ktorá má mať zásadný vplyv na úpravu pravidiel týkajúcich sa stavebného procesu. Táto reforma zakotvuje dva nové právne predpisy, ktorými sú...

Celý článok
Právne správy

Do you want to establish company in Slovakia? From 1 April 2024 you will pay more.

The National Council of the Slovak Republic adopted changes to administrative fees, court fees...

Právne správy

EU adopted ‘world-first’ AI law

On 13 March 2024 the European Parliament approved the world’s first major set of...

Právne správy

RIEŠENIE HROZIACEHO ÚPADKU A ZMENY S NÍM SPOJENÉ (3. časť)

Zákon o riešení hroziaceho úpadku nepriamo novelizuje veľké množstvo právnych predpisov. K významným zmenám...

Právne správy

RIEŠENIE HROZIACEHO ÚPADKU A ZMENY S NÍM SPOJENÉ (2. časť)

Zákonom č. 111/2022 o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Právne správy

RIEŠENIE HROZIACEHO ÚPADKU A ZMENY S NÍM SPOJENÉ (1. časť)

Prijatie nového zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku (Zákon) predstavuje transpozíciu...