News
Blog

Meet Me in HKV – Maroš Čorba

Špičkové právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom sú výsledkom tímovej práce. Našich nových kolegov vám v tejto rubrike predstavíme aj trošku „nepracovne“. Nech sa páči, zoznámte sa.

  • Odkiaľ prichádzaš? Akým oblastiam práva sa venuješ? 

Na začiatku mojej praxe som pôsobil ako koncipient v advokátskych kanceláriách so všeobecným právnym zameraním. Takto som získal rozsiahle skúsenosti v rôznych oblastiach práva, čo mi umožnilo nadobudnúť komplexný pohľad na právne otázky a potreby klientov.

Neskôr som sa začal špecializovať na právo obchodných spoločností a postupným vývojom  som sa dostal až k M&A transakciám, ktorým sa venujem dodnes.

Po skúsenostiach v tradičnejších advokátskych kanceláriách, som sa rozhodol vyskúšať netradičnejšiu formu advokácie, keď som sa dva roky venoval  právnemu poradenstvu pre startupy, a to už od ich počiatočného štádia.

V HKV sa zameriavam najmä na M&A transakcie, bankovníctvo a financovanie a súdne spory.  

  • Čo ťa najviac baví na tvojej práci? 

Na mojej práci právnika ma najviac baví možnosť pozitívne ovplyvniť podnikanie našich klientov. Možnosť poskytovať im odborné právne poradenstvo, podporovať ich podnikateľské zámery a sprevádzať ich pri riešení právnych problémov mi prináša uspokojenie. Okrem toho mi práca v tíme našej advokátskej kancelárie HKV umožňuje neustále sa učiť a rásť vo svojej profesii.

  • Aké trendy vnímaš vo vývoji tvojej obľúbenej oblasti práva, ktorej sa venuješ?

V oblasti práva, ktorým sa venujem (najmä IP a M&A), zaznamenávam aktuálne trendy smerujúce k väčšej digitalizácii a rýchlejšiemu prístupu k informáciám.

  • Ktorý predsudok o právnikoch je podľa teba najvzdialenejší realite?

Jednou z častých mylných predstáv o právnikoch, ktorá je podľa mňa najviac vzdialená realite, je, že právnici sa sústreďujú výlučne na vyhrávanie prípadov alebo súperenie. Myslím, že úloha advokáta siaha ďalej. Advokáti slúžia svojim klientom nielen ako právny poradcovia ale aj riešitelia problémov a niekedy aj obchodní konzultanti. Naším cieľom je nájsť praktické a prospešné riešenia, ktoré sú v súlade so záujmami našich klientov a zákonom.

  • Čo rád robíš vo svojom voľnom čase? 

Voľný čas trávim najradšej športom ako je futbal, tenis alebo lyžovanie. Okrem fyzických aktivít nachádzam potešenie v začítaní sa do stránok pútavej knihy alebo v čase strávenom s rodinou a priateľmi. Okrem toho rád cestujem a spoznávam nové destinácie a kultúry, kedykoľvek mi to čas dovolí.

Ďalšie články od tohto autora

Nenašiel sa žiadny článok.