Tím

Maroš sa stal členom tímu HKV v roku 2023 a priniesol so sebou značné skúsenosti v rôznych oblastiach práva. Jeho predchádzajúce pôsobenie v rôznych advokátskych kanceláriách sa zameriavalo na obchodné právo, pričom sa špecializoval najmä na právo obchodných spoločností a transakcie v oblasti fúzií a akvizícií. Pred začlenením do tímu HKV sa Maroš intenzívne venoval aj startupovému právu a súvisiacim oblastiam, pričom poskytoval právne poradenstvo aj v oblasti venture capital transakcií.

Počas svojej kariéry Maroš získal značné odborné znalosti v oblasti práva duševného vlastníctva, práva nehnuteľností a bankového a finančného sektora. Okrem toho sa špecializuje aj na obchodné spory a má za sebou úspešné zastupovanie klientov v mnohých obchodných súdnych sporoch.

Maroš Čorba

Associate
THE ONE FOR
  • Tradičné M&A
  • Bankovníctvo & Financovanie
  • Obchodné spoločnosti
  • Spory a arbitráž
  • Imigračné právo
Členstvá
Advokát (Slovenská advokátska komora)
Vzdelanie
  • JUDr., Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Slovenská republika, 2017
  • Mgr., Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Slovenská republika, 2014
Jazyky
  • Slovenčina
  • Angličtina
Moje lawcal talks
Blog

Meet Me in HKV – Maroš Čorba

Špičkové právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom sú výsledkom tímovej práce. Našich nových kolegov...