News
Blog

Meet Me in HKV – Klaudia Popélyová

Špičkové právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom sú výsledkom tímovej práce. Našich nových kolegov vám v tejto rubrike predstavíme aj trošku „nepracovne“. Nech sa páči, zoznámte sa.

  • Odkiaľ prichádzaš? Akým oblastiam práva sa venuješ?

Pred príchodom do HKV som získavala pracovné skúsenosti v slovenskej aj zahraničnej advokátskej kancelárii. Venujem sa najmä právu obchodných spoločnosti, právu nehnuteľnosti, compliance avšak skúsenosti mám aj v oblasti sporovej agendy, verejnom obstarávaní a pracovnom práve. Aby sme však boli úplne presní musím podotknúť, že mojou srdcovou záležitosťou je aj trestné právo.

  • Čo ťa najviac baví na tvojej práci?

Možno nepoviem nič prevratné keď poviem že je to dynamickosť, variabilita, každodenne výzvy a s tým spojené hľadanie najvhodnejších riešení.

  • Aké trendy vnímaš vo vývoji tvojej obľúbenej oblasti práva, ktorej sa venuješ?

Veľmi oceňujem snahu rekodifikácie práva obchodných spoločnosti v podstate po vzore už fungujúceho v Českej republike. Zároveň mňa osobe veľmi teší, keď vidím zmeny v legislatíve či už v oblasti verejného obstarávania alebo aj inej, ktoré sú na prvý pohľad krokom vpred, ktorý otvára dvere našim klientom a uľahčuje im ich podnikateľskú činnosť.

  • Ktorý predsudok o právnikoch je podľa teba najvzdialenejší realite?

Najviac vzdialený predsudok realite, aspoň v mojom okolí, je predsudok, že právnici sú úzkoprsí a strašný suchári. Myslím si že viacero ľudí, ktorí nás spoznajú lepšie sú mnohokrát prekvapení, že nie sme suchári ale pravé naopak.

  • Čo rád robíš vo svojom voľnom čase?

Svoj voľný čas trávim s obľubou v pokoji pri dobrej detektívke, zároveň je však pravdou, že v poslednej dobe som objavila čaro turistiky. Veľmi rada cestujem a spoznávam iné krajiny, ich kultúru a kuchyňu.