Lawcal Talks
Blog

Meet Me in HKV – Jana Trangelová

Špičkové právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom sú výsledkom tímovej práce. Našich nových kolegov vám v tejto rubrike predstavíme aj trošku „nepracovne“. Nech sa páči, zoznámte sa.

  •  Odkiaľ prichádzaš? Akým oblastiam práva sa venuješ? 

Pred príchodom do HKV som pôsobila v slovenskej pobočke bpv Braun Partners, kde som sa zaoberala najmä korporátnym právom, nájomnými vzťahmi, pracovným právom, farmaceutickým právom a oblasťou regulatoriky. V minulosti som pracovala aj v lokálnej advokátskej kancelárii, kde som sa okrem iného venovala právu duševného vlastníctva a reklamnému právu.

  • Čo ťa najviac baví na tvojej práci? 

Najviac zo všetkého ma baví pocit po nájdení optimálneho riešenia, že všetko do seba zapadlo – niečo podobné, ako keď nájdeš chýbajúci dielik puzzle.

  • Aké trendy vnímaš vo vývoji tvojej obľúbenej oblasti práva, ktorej sa venuješ?

V oblasti farmaceutického práva pozorujem snahu zabezpečiť pacientom jednoduchší prístup k inovatívnym liekom. Na európskej úrovni sledujem procesy týkajúce sa posudzovania a schvaľovania vakcín v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. V oblasti korporátneho práva aktuálne vnímam prípravu nového informačného systému obchodného registra a s tým súvisiace legislatívne návrhy na zapojenie advokátov do procesu registrácie obchodných spoločností.

  • Ktorý predsudok o právnikoch je podľa teba najvzdialenejší realite?

Ten, podľa ktorého sú právnici chladní a neosobní ľudia zarábajúci na nešťastí ostatných.

  • Čo rada robíš vo svojom voľnom čase?

Vo voľnom čase najradšej čítam. Okrem toho obľubujem únikové hry (escape rooms), hlavolamy a krížovky – tieto lúštim aj súťažne. Ku krížovkám ma ešte v detstve priviedli rodičia, a túto peknú aktivitu aktuálne objavuje aj moja dcéra.

Viac informácií o Janinej kariére a skúsenostiach sa dozviete priamo v jej profile.

Ďalšie články od tohto autora

Nenašiel sa žiadny článok.