Tím

Jana sa v rámci tímu HKV špecializuje na právo obchodných spoločností, pracovné právo, farmaceutické právo a regulatoriku.

Jana je členkou HKV od roku 2021. Pred svojím nástupom do HKV pôsobila Jana v slovenskej pobočke advokátskej kancelárie bpv Braun Partners, kde sa okrem iného podieľala na rôznych projektoch v oblasti komerčných prenájmov a regulatoriky, ako aj na právnych previerkach (due diligence).

Okrem toho má Jana bohaté skúsenosti v oblasti práva ochranných známok, reklamného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

REFERENCIE

 • Poskytovanie komplexného a nepretržitého poradenstva globálnemu lídrovi v oblasti automobilových sedadiel ohľadne najširšieho spektra pracovnoprávnych záležitostí, ako je príprava pracovných zmlúv, navrhovanie programov zamestnaneckých výhod, asistencia pri procesoch ukončovania pracovných pomerov, interakcia s odbormi, zaisťovanie bezpečnosti práce a riešenie problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Poradenstvo prevádzkovateľovi online platformy C2C pôsobiacej v 16 jurisdikciách po celom svete s cieľom optimalizovať proces prepravy vrátane analýzy korporátnych, daňových a regulačných požiadaviek, zameranej najmä na regulačné prekážky spojené s činnosťou klienta.
 • Pomoc vlastníkom troch veľkých slovenských rozhlasových staníc pri ich súčasnom predaji slovenským a nemeckým mediálnym skupinám.

Jana Trangelová

Associate
THE ONE FOR
 • Zamestnanci
 • Komerčné prenájmy
 • Zdravotníctvo & Farmácia
Členstvá
Advokát (Slovenská advokátska komora)
Vzdelanie
 • JUDr., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 • Mgr., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 2010
Jazyky
 • Slovenčina
 • Angličtina
 • Nemčina
Moje lawcal talks
Blog

Meet Me in HKV – Jana Trangelová

Špičkové právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom sú výsledkom tímovej práce. Našich nových kolegov...