Tím

Jana sa v rámci tímu HKV špecializuje na právo obchodných spoločností, pracovné právo, farmaceutické právo a regulatoriku.

Jana je členkou HKV od roku 2021. Pred svojím nástupom do HKV pôsobila Jana v slovenskej pobočke advokátskej kancelárie bpv Braun Partners, kde sa okrem iného podieľala na rôznych projektoch v oblasti komerčných prenájmov a regulatoriky, ako aj na právnych previerkach (due diligence).

Okrem toho má Jana bohaté skúsenosti v oblasti práva ochranných známok, reklamného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Jana Trangelová

Associate
THE ONE FOR
  • Zamestnanci
  • Komerčné prenájmy
  • Zdravotníctvo & Farmácia
Vzdelanie
  • Mgr., Univerzita Komenského, Právnická fakulta Bratislava, Slovenská republika, 2010
  • JUDr., Univerzita Komenského, Právnická fakulta Bratislava, Slovenská republika, 2015
Jazyky
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Nemčina
Moje lawcal talks
Blog

Meet Me in HKV – Jana Trangelová

Špičkové právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom sú výsledkom tímovej práce. Našich nových kolegov...