Tím

Alexander je členom HKV tímu od roku 2020. Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie, Alexander pracoval v bruselskej konzultačnej spoločnosti, kde získal cenné skúsenosti v oblasti poradenských služieb týkajúcich sa práva EÚ, najmä pre klientov z prostredia finančných služieb a digitálneho priemyslu. Okrem toho Alexander tiež pracoval v Európskom parlamente vo Výbore pre hospodárske a menové záležitosti, čo mu umožnilo získať skúsenosti s regulatorikou a legislatívnou činnosťou.

V rámci právneho tímu HKV sa Alexander špecializuje na bankovníctvo a financovanie, hospodársku súťaž, M&A a všeobecné zmluvné právo. V tejto súvislosti sa aktívne podieľal na due diligence previerkach a projektoch zameraných na financovanie a regulatoriku.

Alexander Navračič

Právnik
THE ONE FOR
  • Bankovníctvo & Financovanie
  • Tradičné M&A
  • Súťažné právo
  • Zmluvná agenda
Vzdelanie
  • Bc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika, 2020
  • LL.M., Univerzita v Amsterdame, Holandsko, 2019
  • Študijný pobyt, Karlova univerzita, Praha, Česká republika, 2017/2018
  • LL.B., Univerzita v Groningene, Holandsko, 2018
Jazyky
  • Slovenčina
  • Angličtina