Tím

Roman sa stal členom HKV tímu v roku 2023. Počas svojej takmer 30-ročnej právnej praxe pôsobil ako odborný asistent na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave aj ako sudca prísediaci na Krajskom súde v Bratislave. Praktické skúsenosti získal Roman ako advokátsky koncipient a aj ako advokát v renomovanej advokátskej kancelárií Havlát & Partners a neskôr ako samostatne pôsobiaci advokát, ktorý tiež pôsobil ako člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie vydávaného Slovenskou advokátskou komorou. Zastával funkciu člena ad hoc komisie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo veciach väzenstva a člena Komisie pre vydávanie stanovísk generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Počas svojej praxe získal Roman značné skúsenosti v oblasti trestného aj občianskeho práva, obchodného práva a základných ľudských práv a slobôd. Zastupuje klientov v trestnom a civilnom sporovom konaní, ako aj v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva.

Roman Toman

Of Counsel