Lawcal Talks
Blog

Vytvorením spoločného podniku BUDAMAR INNOVATIONS náš klient stavil na inovatívne riešenia

Slovenská spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS nadviazala partnerstvo s rakúskym výrobcom technologicky vyspelých nákladných vozňov za účelom vytvorenia spoločného podniku. Priebeh transakcie kontrolovali advokáti z HKV.

Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, ktorá je dlhoročným klientom advokátskej kancelárie HKV, patrí stabilne medzi najsilnejšie logistické a zasielateľské spoločnosti v strednej a východnej Európe. “Pri spojení dvoch silných partnerov, akými sú BUDAMAR LOGISTICS a INNOFREIGHT, dochádza k maximalizácii potenciálu oboch spoločností v rozsahu spoločného podnikania,” vysvetľuje Lukáš Michálik, partner HKV.

Advokátska kancelária HKV poskytla klientovi komplexné právne služby vrátane nastavenia štruktúry transakcie, vyjednávania, prípravy potrebnej dokumentácie, posúdenia  súťažnoprávnych aspektov transakcie vo viacerých európskych jurisdikciách ako aj posúdenia v oblasti práva duševného vlastníctva.

“Jedným z hlavných dôvodov vytvorenia spoločného podniku bolo prepojenie významného know-how spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS v oblasti logistiky a zasielateľstva s inovatívnymi technickými riešeniami spoločnosti INNOFREIGHT, čím má byť docielená vyššia efektivita, ekonomickosť a udržateľnosť logistických služieb,”dopĺňa Lukáš Michálik.

Cezhraničnú transakciu na územiach Nemecka, Rakúska, Česka a Slovenska zabezpečoval transakčný tím advokátskej kancelárie HKV vedený Lukášom Michálikom.

Novovzniknutá spoločnosť BUDAMAR INNOVATIONS bude nepochybne čerpať zo synergických efektov, vďaka ktorým môže v budúcnosti zastávať významnú pozíciu na tunajšom trhu.

Fúzie a akvizície sa stali v posledných desaťročiach obľúbeným spôsobom rozvoja a rastu obchodných spoločností. Advokátska kancelária HKV má bohaté skúsenosti s riešením strategických podnikateľských projektov, ku ktorým patria akvizície, predaje a reorganizácie spoločností vrátane hĺbkových právnych previerok nazývaných due diligence. Dlhoročné skúsenosti na tej najvyššej úrovni umožňujú HKV zabezpečiť bezproblémový a hladký priebeh každej transakcie.