News
Blog

Meet Me in HKV – Laura Bugajová

Špičkové právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom sú výsledkom tímovej práce. Našich nových kolegov vám v tejto rubrike predstavíme aj trošku „nepracovne“. Nech sa páči, zoznámte sa.

  • Odkiaľ prichádzaš? Akým oblastiam práva sa venuješ?

Do HKV som prišla ešte ako študent, pričom predtým som pôsobila v lokálnej advokátskej kancelárii, kde som sa venovala sporovej agende. Keďže som cítila, že sporová agenda nie je niečo, čo ma napĺňa, rozhodla som sa skúsiť šťastie a dostala som sa do HKV. Po úspešnom ukončení štúdia som plynulo prešla z pozície paralegal na pozíciu advokátskeho koncipienta.

  • Čo ťa najviac baví na tvojej práci?

To, čo ma baví na mojej práci, je najmä dynamika a široký priestor na nachádzanie tých najlepších riešení pre klienta. Takisto veľmi pozitívne hodnotím vysokú mieru zodpovednosti a samostatnosti, ktorú som dostávala v HKV už ako študent.

  • Aké trendy vnímaš vo vývoji tvojej obľúbenej oblasti práva, ktorej sa venuješ?

Mojou srdcovou záležitosťou je medzinárodné právo súkromné. Keďže v kancelárií sa často stretávame so vzťahmi s cudzím prvkom, je po rokoch príjemným osviežením komplexná novela zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, reflektujúca európsku právnu úpravu.

  • Ktorý predsudok o právnikoch je podľa teba najvzdialenejší realite?

Asi ten, že advokáti / právnici sú krvilačné zvieratá, ktoré bažia len po peniazoch klienta a za hrubú obálku nevyjdú ani z postele.

  • Čo rada robíš vo svojom voľnom čase? 

Voľný čas najradšej trávim v príjemnej spoločnosti, s dobrým jedlom a pohárom vína. Nie som veľký fanúšik turistiky, avšak niekedy, nie často, je to taktiež výborná voľba.