Lawcal Talks
Blog

LAWCAL TALKS so Šimonom Horom

Closing transakcie prebiehajúci na dvoch kontinentoch súčasne? Aj to sa môže stať keď kupujete lietadlo.

Kúpa lietadla neznie ako každodenná záležitosť. Sú takéto transakcie bežné?

Aj keď sú moje skúsenosti v tejto oblasti zatiaľ minimálne, na prvý pohľad je zrejmé, že lietadlo sa nekupuje každý deň. Transakcie tohto typu sú, okrem iného, aj kvôli finančnej náročnosti na slovenskom trhu skôr výnimočné. Osobne som mal doposiaľ možnosť participovať na dvoch takýchto transakciách v nedávnej dobe, pričom obe zahŕňali kúpu alebo predaj lietadla a s tým spojené financovanie. Obe transakcie viedol partner našej kancelárie Lukáš Michálik, ktorý sa u nás tejto oblasti venuje a zastrešuje ju.

 

Aké špecifiká pri týchto transakciách Ti napadnú na um ako prvé?

Jednoznačne mi ako prvé špecifikum napadne medzinárodný prvok transakcie. Keď si vezmem napríklad proces kúpy lietadla, ktorú sme realizovali, v transakcii boli prítomné subjekty z viacerých jurisdikcií. Transakcia dokonca prebiehala na európskom a americkom kontinente súčasne. Lietadlo sme kupovali od amerického predávajúceho, financujúca banka sídlila vo Švajčiarsku, časť transakčnej dokumentácie sa riadila anglickým právnym poriadkom a kupujúci pochádzal zo strednej Európy. Skĺbiť všetky tieto cezhraničné elementy si vyžaduje spoluprácu so zahraničnými advokátmi ako aj daňovými a technickými poradcami.

 

Okrem toho mi ako ďalšie špecifikum napadne administratívna náročnosť tohto typu transakcie. Popri dokumentácií týkajúcej sa samotnej kúpy lietadla, prípadne dokumentov týkajúcich sa jej financovania, je pri lietadlách potrebné riešiť veľké množstvo administratívnych povolení a dokumentov technického typu, ktoré sú nevyhnutné buď priamo pre kupujúceho alebo predávajúceho alebo pre financujúcu banku. Ak mám pravdu povedať, zo začiatku som sa v tom skutočne strácal, keďže okrem „právnických pojmov“ som sa zrazu stretol napríklad s pojmom ako rádiová licencia alebo servisné programy pre letecké motory.

 

Spôsobovala pestrosť zúčastnených subjektov nejaké komplikácie?

Komplikáciami by som to nenazval, no všetky strany transakcie si museli každý nasledujúci krok transakcie veľmi dobre naplánovať, aby transakciu neskomplikovala napríklad taká drobnosť ako je časový posun. Pre príklad uvediem napríklad closing kúpy lietadla, ktorý prebiehal tak, že z paluby kupovaného lietadla letiaceho nad územím USA nám dával spolupracujúci technický pracovník informáciu o tom, že lietadlo nemá vady, aby sme my túto informáciu zo Slovenska posunuli do banky do Švajčiarska, z ktorej museli do USA odísť peňažné prostriedky na uhradenie kúpnej ceny ešte pred uzatvorením platobných systémov na konci pracovného dňa.

 

Šimon Hora je právnym asistentom v advokátskej kancelárii Hamala Kluch Víglaský s.r.o.