Lawcal Talks
Blog

LAWCAL TALKS s Richardom Chudom

Je práca v advokátskej kancelárii počas štúdia prínosom pre študenta práva?

Kedy si začal pracovať v advokátskej kancelárii?

Hneď ako som doštudoval na strednej škole. Vždy som mal záľubu v humanitných vedách a chcel som získať čo najjasnejší obraz o reálnej podobe pracovania v advokátskej kancelárii, aby som zistil, či by to bolo niečo, čomu by som sa chcel venovať v budúcnosti.

 

Zaoberajú sa študenti v advokátskych kanceláriách reálnymi právnymi agendami, alebo sú skôr len výpomoc pri administrácii?

Myslím si, že to všetko závisí od individuálnych schopností študenta. Keď začínate, sú to samozrejme jednoduchšie úlohy, aby ste sa oboznámili s obsahom a formou práce, ktorá sa vyžaduje. Ak však pri postupnom stupňovaní zložitosti zadaní ukážete, že ste schopný ich zvládnuť, nemajú advokáti a koncipienti problém vás zasvätiť aj do zložitejších agend.

 

Ako zvládaš balansovať prácu v kancelárii so svojimi študentskými povinnosťami?

Je to niečo, na čo sa dá zvyknúť. Klamal by som kebyže poviem, že v tom nie sú zložitejšie obdobia, napríklad počas obdobia skúšok, alebo keď máte veľa zadaní na jednej aj druhej strane, no vtedy to všetko závisí od vedenia kancelárie. Podľa mojej skúsenosti však nikdy nemali partneri kancelárie problém ma uvoľniť aj na dlhšie obdobie, ak som potreboval čas na venovanie sa škole, za čo som im veľmi vďačný.

 

Myslíš si teda, že je práca počas štúdia prínosom?

Jednoznačne. V škole sa často učíte veci v čisto teoretickej rovine a mať v týchto prípadoch výhodu praktických skúseností je veľmi užitočné na pochopenie súvislostí. Nehovoriac o tom že máte výhodu oproti študentom, ktorí nepracujú. Keď máte na skúške aplikovať danú teóriu v riešení modelového prípadu, alebo už pri samotnom hľadaní si práce po dokončení štúdia, kde je prax na nezaplatenie.

 

Richard Chudo je právnym asistentom v advokátskej kancelárii Hamala Kluch Víglaský.