Covid-19

Covid-19

Návrh zmien v poskytovaní príspevkov na udržanie pracovných miest

V posledných dňoch sa v dôsledku aktuálne trvajúcej pandémie COVID-19 a z nej vyplývajúcej krízy každý týždeň prijímajú nové mimoriadne opatrenia, z ktorých mnoho sa týka zmiernenia nepriaznivých hospodárskych dopadov...

Celý článok
Covid-19

Zavedenie dočasnej ochrany podnikateľov

V dôsledku aktuálne trvajúcej krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a jej nepriaznivými dopadmi na...

Covid-19

Zmena zákona o opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby Covid-19 prijatá vládou SR

Dňa 7. apríla 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky na svojom rokovaní návrh zákona,...

Covid-19

Dopad situácie okolo COVID-19 na zhromaždenia kolektívnych orgánov obchodných spoločností

Aktuálna situácia sa dotýka takmer všetkých sfér práva a výnimkou nie sú ani obchodné...

Covid-19

Dopad COVID-19 na komerčné nájmy na Slovensku

V posledných týždňoch oznámila vláda množstvo opatrení, ktorých účelom je zamedzenie rapídneho šírenia choroby...