Tím

Peter Víglaský je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie HKV. Pred jej založením pracoval Peter v pobočkách medzinárodnej advokátskej kancelárie White & Case v New Yorku, v Prahe a následne v Bratislave kde sa ako seniorný právnik významnou mierou sa podieľal na jej rozvoji.

Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach bankovníctva a financií, fúzií a akvizícií, projektov PPP, súkromného kapitálu, nehnuteľností a greenfield projektov.

Referencie

 • Syndikované projektové financovanie vo výške 1.000.000.000 EUR (min. suma) aranžované EBRD a ostatnými bankami za účelom financovania slovenskej rýchlostnej komunikácie.
 • Syndikované rekapitalizačné financovanie vo výške 185.000.000 EUR aranžované regionálnymi bankami za účelom refinancovania existujúcej zadĺženosti významného slovenského výrobcu elektriny a tepla;
 • Založenie slovenského fondu rizikového kapitálu, investujúceho do slovenských a zahraničných zdravotníckych projektov, inovatívnych technológii a prelomových zdravotníckych a športových produktov;
 • Právne poradenstvo pre významnú fashion značku v Slovenskej republike, v Českej republike a v Rakúsku, vo všetkých oblastiach jej obchodnej činnosti, vrátane korporátnych otázok rôzneho druhu, pracovnoprávnych vzťahov a súdnych sporov;
 • Akvizícia najväčšej spoločnosti na riečnu dopravu v Slovenskej republike, private equity skupinou;
 • Nadobudnutie pozemkov a výstavba niekoľkých fotovoltaických elektrární významným nemeckým a významným indickým developerom solárnych systémov.

Peter Víglaský

Partner
THE ONE FOR
 • Bankovníctvo & Financovanie
 • Letectvo
 • Obchodné spoločnosti
 • Zmluvná agenda
 • Spory a arbitráž
 • Zdravotníctvo & Farmácia
 • Energetika
Ocenenia
Chambers Global/Europe Banking & Finance – Band 2 lawyer
Chambers Global/Europe Corporate/M&A – Band 4 lawyer
IFLR 1000 Banking, Capital Markets, Project Finance – Highly regarded lawyer
Legal 500 Banking & Finance – Hall of Fame
Legal 500 Projects & Energy, Real Estate – Recommended Lawyer
Vzdelanie
 • Mgr., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 1998
 • JUDr., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 2000
 • Advokát (Slovenská advokátska komora), 2002
Jazyky
 • Slovenčina
 • Angličtina
 • Nemčina
Moje lawcal talks
Blog

Prečo môže byť spor medzi zakladateľmi startupu smrteľný?

Počiatočné štádium startupu zvyčajne čelí mnohým výzvam, ako sú otázky financovania, právne spory, vytvorenie...

Blog

Čo investori skúmajú v startupových projektoch pred vstupom do nich?

Fungovanie vo svete startupov môže byť obtiažne, ak startup včas nezíska vhodnú finančnú pomoc....

Blog

Prečo je správna voľba financovania startupu kľúčom k jeho úspechu?

Podľa nedávnej štúdie viac ako 90% novo-založených startupových subjektov skončí už v prvom roku. Jedným...