Tím

Peter Víglaský je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie HKV. Pred jej založením pracoval Peter v pobočkách medzinárodnej advokátskej kancelárie White & Case v New Yorku, v Prahe a následne v Bratislave kde sa ako seniorný právnik významnou mierou sa podieľal na jej rozvoji.

Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach bankovníctva a financií, fúzií a akvizícií, projektov PPP, súkromného kapitálu, nehnuteľností a greenfield projektov.

Referencie

 • Syndikované projektové financovanie vo výške 1.000.000.000 EUR (min. suma) aranžované EBRD a ostatnými bankami za účelom financovania slovenskej rýchlostnej komunikácie.
 • Syndikované rekapitalizačné financovanie vo výške 185.000.000 EUR aranžované regionálnymi bankami za účelom refinancovania existujúcej zadĺženosti významného slovenského výrobcu elektriny a tepla;
 • Založenie slovenského fondu rizikového kapitálu, investujúceho do slovenských a zahraničných zdravotníckych projektov, inovatívnych technológii a prelomových zdravotníckych a športových produktov;
 • Právne poradenstvo pre významnú fashion značku v Slovenskej republike, v Českej republike a v Rakúsku, vo všetkých oblastiach jej obchodnej činnosti, vrátane korporátnych otázok rôzneho druhu, pracovnoprávnych vzťahov a súdnych sporov;
 • Akvizícia najväčšej spoločnosti na riečnu dopravu v Slovenskej republike, private equity skupinou;
 • Nadobudnutie pozemkov a výstavba niekoľkých fotovoltaických elektrární významným nemeckým a významným indickým developerom solárnych systémov.

Peter Víglaský

Partner
THE ONE FOR
 • Bankovníctvo & Financovanie
 • Letectvo
 • Obchodné spoločnosti
 • Zmluvná agenda
 • Spory a arbitráž
 • Zdravotníctvo & Farmácia
 • Energetika
Ocenenia
Chambers Global/Europe Banking & Finance – Band 2 lawyer
Chambers Global/Europe Corporate/M&A – Band 4 lawyer
IFLR 1000 Banking, Capital Markets, Project Finance – Highly regarded lawyer
Legal 500 Banking & Finance – Hall of Fame
Legal 500 Projects & Energy, Real Estate – Recommended Lawyer
Vzdelanie
 • Mgr., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 1998
 • JUDr., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 2000
 • Advokát (Slovenská advokátska komora), 2002
Jazyky
 • Slovenčina
 • Angličtina
 • Nemčina
Moje lawcal talks
Blog, Médiá

Hľadať či nehľadať investorov pre váš startup?

Zakladatelia startupov nás často vyhľadávajú s otázkou, či vôbec a ak áno, v ktorom...

Blog

Na plánovanie exitu investora už pri jeho vstúpení do startupu sa často zabúda.

Posledná vec, o ktorej chce zakladateľ na začiatku premýšľať v súvislosti s jeho novým...

Blog

Prečo môže byť spor medzi zakladateľmi startupu smrteľný?

Počiatočné štádium startupu zvyčajne čelí mnohým výzvam, ako sú otázky financovania, právne spory, vytvorenie...