Tím

Michal sa stal členom HKV tímu v roku 2015 s relevantnými skúsenosťami z verejného i súkromného sektora. Do roku 2012 pôsobil na Úrade vlády Slovenskej republiky, odbore aproximácie práva, kde získal významné skúsenosti s legislatívnym procesom, tvorbou zákonov a posudzovaním ich zlučiteľnosti s právom EÚ. Zastupoval Slovenskú republiku v pracovných skupinách Európskej rady a plnil tiež úlohy kontaktného miesta pre systém EU Pilot Európskej komisie.

V rámci právneho tímu HKV sa Michal špecializuje na oblasť energetiky, dopravy a ďalších regulovaných sektorov, štátnu pomoc, verejné obstarávanie, projekty v oblasti infraštruktúry založené na pravidlách FIDIC, správne a ústavné právo, právo EÚ, fondy EÚ, ľudské práva. Medzi jeho procesné skúsenosti patrí aj zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva.

Referencie

 • Poskytovanie právnych služieb orgánom verejného sektora v záležitostiach  vnútroštátnej i európskej regulácie týkajúcej sa plánovanej koncesie medzinárodného letiska, plánovaného projektu železničnej infraštruktúry a ďalších.
 • Zastupovanie rôznych domácich a zahraničných stavebných spoločností pri príprave ponuky v procese verejného obstarávania i v rámci revíznych postupov u obstarávateľa, ako aj pred Úradom pre verejné obstarávanie.
 • Zastupovanie rôznych príjemcov nenávratnej finančnej pomoci z fondov EÚ v procese korekcie, ako aj v nasledujúcom súdnom konaní.

Michal Davala

Of counsel
THE ONE FOR
 • Spory a arbitráž
 • Regulatory & Compliance
 • Verejné obstarávanie & Štátna pomoc
Vzdelanie
 • Mgr., Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika, 2006
 • JUDr., Trnavská univerzita, Trnava, Slovenská republika, 2009
 • LL.M., University of Aberdeen, Aberdeen, Spojené kráľovstvo, 2010
 • Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, 2012
 • Letný kurz, Haagska akadémia medzinárodného práva, Haag, Holandsko, 2005
 • Študijný a výskumný pobyt, Medzinárodný inštitút pre ľudské práva, Štrasburg, Francúzsko, 2007, 2008
 • Advokát (Slovenská advokátska komora), 2017
Jazyky
 • Slovenčina
 • Angličtina
 • Francúzština
Moje lawcal talks
Blog

Novela Ústavy SR zameraná na reformu justície

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky už dlhší čas avizuje zámer hĺbkovo zreformovať a zmodernizovať slovenskú...

Médiá

Prečo je bankový odvod v rozpore s európskym právom

Podľa dostupných informácií sa vláda s bankami dohodla na zrušení bankového odvodu výmenou za...