Tím

Laura je členom HKV tímu od roku 2021. Pred jej nástupom do HKV pôsobila Laura dlhodobo v lokálnej advokátskej kancelárii, kde sa zameriavala na sporovú agendu.

V našom tíme Laura aktívne participuje na korporátnych zadaniach a pravidelne sa zúčastňuje právnych previerok. Okrem obchodnoprávnych zadaní sa Laura orientuje aj na právo nehnuteľností.

Laura aktuálne ukončuje svoje štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia zvažuje popri koncipientskej praxi aj akademickú dráhu.

Laura Bugajová

Právny asistent
Vzdelanie
  • Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika, 2022 (plánované ukončenie)
Jazyky
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Ruština