Tím

Klaudia sa stala súčasťou tímu HKV v roku 2022. Počas štúdia pracovala v slovenských advokátskych kanceláriách, no cenné skúsenosti získala aj prácou pre slovenskú pobočku advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs.

Klaudia sa ako členka HKV tímu aktívne zapája do M&A transakcií, prác na rôznych projektoch v oblasti práva obchodných spoločností a regulatory&compliance.

Zároveň sa Klaudia postupne stáva odborníčkou na oblasti zmluvného práva, pracovného práva a verejného obstarávania.

Klaudia Popélyová

Junior Associate
THE ONE FOR
  • Zamestnanci
  • Spory a arbitráž
  • Verejné obstarávanie & Štátna pomoc
  • Imigračné právo
  • Energetika
Vzdelanie
  • Mgr., Univerzita Komenského v Bratislava, Právnická fakulta Bratislava, Slovenská republika, 2019
  • JUDr., Univerzita Komenského v Bratislava, Právnická fakulta Bratislava, Slovenská republika, 2021
Jazyky
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Maďarčina
Moje lawcal talks
Právne správy

RIEŠENIE HROZIACEHO ÚPADKU A ZMENY S NÍM SPOJENÉ (3. časť)

Zákon o riešení hroziaceho úpadku nepriamo novelizuje veľké množstvo právnych predpisov. K významným zmenám...

Právne správy

RIEŠENIE HROZIACEHO ÚPADKU A ZMENY S NÍM SPOJENÉ (2. časť)

Zákonom č. 111/2022 o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Právne správy

RIEŠENIE HROZIACEHO ÚPADKU A ZMENY S NÍM SPOJENÉ (1. časť)

Prijatie nového zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku (Zákon) predstavuje transpozíciu...