Tím

Karin je súčasťou tímu HKV od roku 2019. Pred jej príchodom do HKV Karin pracovala pre slovenskú pobočku Dentons, kde sa bližšie venovala projektom zameraným na právo obchodných spoločností a nehnuteľností.

Ako členka právneho tímu HKV sa Karin špecializuje na právo obchodných spoločností. Aktívne sa podieľala na právnych auditoch a zmluvných vyjednávaniach.

Referencie

  • Poradenské služby týkajúce sa zmeny vlastníckej štruktúry Apple premium reseller.
  • Poradenské služby kupujúcemu týkajúce sa predaja poľnohospodárskych pozemkov.
  • Poradenské služby týkajúce sa zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Karin Kirchnerová

Právnička
THE ONE FOR
  • Bankovníctvo & Financovanie
  • Nehnuteľnosti
  • Obchodné spoločnosti
Vzdelanie
  • Mgr., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika, 2018
  • Výmenný študent, Viedenská univerzita, Viedeň , Rakúsko, 2017
Jazyky
  • Slovenčina
  • Angličtina