Tím

Juraj Šándor

Covid-19

Dopad situácie okolo COVID-19 na zhromaždenia kolektívnych orgánov obchodných spoločností

Aktuálna situácia sa dotýka takmer všetkých sfér práva a výnimkou nie sú ani obchodné...

Blog

LAWCAL TALKS s Jurajom Šándorom

Jedna z najzásadnejších otázok, ktorú koncipient pred advokátskymi skúškami rieši je, aký je ideálny...