Tím

Juraj je členom tímu HKV od roku 2015. Predtým Juraj pracoval v lokálnej advokátskej kancelárii kde získal cenné skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností a zmluvného práva. Zároveň sa podieľal na rôznych projektoch týkajúcich sa najmä fúzií a akvizícií a nehnuteľností.

Ako súčasť tímu HKV sa Juraj špecializuje predovšetkým na poskytovanie poradenských služieb v rámci práva obchodných spoločností pre viacerých dôležitých klientov HKV a zároveň aj na oblasť zmluvného práva. Súčasne aktívne participuje na a pravidelne vedie transakcie v oblasti fúzií a akvizícií a nehnuteľností, a s tým spojené právne audity a vyjednávania zmlúv s dôrazom na nehnuteľnosti a poľnohospodárstvo.

Referencie

 • Poskytovanie poradenských služieb pre veľkú zasielateľskú a logistickú spoločnosť v súvislosti s každodennou korporátnou agendou a zmluvným právom
 • Poskytovanie poradenských služieb klientom v súvislosti s vytváraním rodinných holdingových štruktúr
 • Poskytovanie poradenských služieb zahraničným investorom v súvislosti s nadobúdaním poľnohospodárskych pozemkov a komplexnými poľnohospodárskymi projektmi

Juraj Šándor

Právnik
THE ONE FOR
 • Obchodné spoločnosti
 • Komerčné prenájmy
 • Poľnohospodárstvo
 • Regulatory & Compliance
Vzdelanie
 • Mgr., Paneurópska vysoká škola, Slovenská republika 2014
 • Summer School, The London School of Economics and Political Science, Veľká Británia 2014
 • Advokát (Slovenská advokátska komora), 2020
Jazyky
 • Slovenčina
 • Angličtina
Moje lawcal talks
Blog

LEGISLATÍVNY ZÁMER REKODIFIKÁCIE PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo 11. januára 2021 do medzirezortného pripomienkového konania Legislatívny zámer...

Covid-19

Dopad situácie okolo COVID-19 na zhromaždenia kolektívnych orgánov obchodných spoločností

Aktuálna situácia sa dotýka takmer všetkých sfér práva a výnimkou nie sú ani obchodné...