Tím

Jana sa stala súčasťou tímu HKV v roku 2020. Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie absolvovala dlhodobú stáž v Španielsku a stáž na Americkej ambasáde. V poslednom ročníku magisterského štúdia pokračuje v získavaní dôležitých skúseností ako paralegal v HKV.

Ako člen HKV tímu Jana zdokonaľuje svoje zručnosti v oblasti pracovného práva, súťažného práva a práva obchodných spoločností. Pred dokončením štúdia by sa Jana chcela zaučiť a zdokonaliť vo veciach Bankovníctva a Financovania a tradičného M&A.

Jana Liščáková

Právna asistentka
THE ONE FOR
  • Súťažné právo
  • Zmluvná agenda
  • Zamestnanci
Vzdelanie
  • Mgr., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, Slovenská republika, 2021 (Plánované ukončenie)
  • Facultat de Dret, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Španielsko, 2018/2019
Jazyky
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Španielčina